cari id yes guru sktp

13 Julai 2007

Kursus PTK Meningkatkan Profesionalisme Keguruan

Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB) melalui anak syarikatnya UAM Sdn. Bhd. bersama dengan Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia telah bergabung tenaga mengendalikan kursus-kursus PTK untuk Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Gred DGA 34, DG 44, DG 48, DG 52, dan DG 54.

Penganjurannya adalah bertujuan untuk memberi peningkatan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan serta nilai-nilai peribadi supaya dapat menyumbang secara berkesan kepada organisasi(Dato' Hj. Termuzi bin Abdul Aziz,CEO UAM Sdn. Bhd) dan juga untuk menilai kompentensi pegawai bagi memenuhi salah satu syarat untuk layak dipertimbangkan anjakan gaji atau kenaikan pangkat atau kedua-duanya.

Tempoh kursus selama 7 hari(3 hari kuliah + 4 hari penilaian)
Tajuk-tajuk kuliah:
1. Kepimpinan berkesan ke Arah Perubahan Dalam Pendidikan
2. Wawasan 2020 dan Dasar KPM
3. Pengurusan Kewangan
4. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam
5. Integriti Dalam Perkhidmatan Awam
6. Aplikasi ICT dalam Pendidikan
7. Kompetensi Kecerdasan Emosi
8. Pengurusan Strategik & Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)
9. P&P Berkesan.

Penilaian:
1. public speaking
2. tugasan kumpulan
3. tugasan individu
4. ujian akhir kursus

Kursus diadakan di 4 Zon
1. Zon Utara (Penang/Kedah): peserta dari Penang, Kedah, Perlis, Perak
2. Zon Timur (Kota Bharu): peserta dari Pahang, Terengganu, Kelantan
3. Zon Selatan (Kuala Lumpur): peserta dari Johor, Melaka, N.S,Wilayah Persekutuan
4. Zon Sabah-Sarawak : peserta dari Miri,Sarawak

Pemilihan peserta adalah berdasarkan permohonan yang dibuat oleh Pegawai Perkhidmatan Pelajaran dari Gred DGA 34 - DG 54 ke KPM dan surat panggilan untuk mengikuti kursus dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, KPM.

Impak :
* Kursus bertepatan, memberi informasi dan kemahiran untuk guru
* Kursus sebagai pemangkin bagi seorang pendidik agar menjadi lebih dinamik dan berilmu. Semua guru harus menyertainya.

p/s : Semua guru ada peluang untuk menyertainya?
Semua guru akan dapat surat panggilan?
Semua guru buat permohonan?

Tiada ulasan: